tekening Ole 2

tekening 2 - OLE 2
Marijke Jur
Noa Valerie
Joke Babs   Deze tekening 
Zedi Wiesje  kreeg ik in 2013 van
Hetty Tijn  Ole 2 jaar    
Baukje Nikki
Robin Raissa Zomaar om te laten zien hoe
Liz Sam goed  hij al kan tekenen
Rieske Lois
Len Ole   pijl--gif-links       pijl--gif
Pelle Liam
OOOOOOoo OOOOOOoo OOOOOO OOOOOOooooo OOOOOOooooooooo