Testament

 

 

 testament--GIF

Hoe moet notaris Achmed deze kamelen eerlijk verdelen onder de drie zoon’s van zijn vriend Achmed,

en hoeveel kamelen krijgt elke zoon ?

 pijl--gif-links